تبلیغات
شهر پونی - طنز نامه
کپی ممنوع 
به خدا اگه کسی کپی کرد از اینترنت پاکش می کنم 
روی عکس بزنید تا بزرگ بشه 
همه جاش منبع زدم 
کپی = هک+دزد میشوید+حرام 
خودت می دونی